U3A Stilbaai
NEW! Die Voëlgroep het nou sy eie seksie op hierdie webtuiste.
The Bird Group now has its own section on this website.
KLIEK HIER -- CLICK HERE
NUUT!
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
On 30 November 2018 U3A Stilbaai's confirmed membership for the 2018/19 year is 259.
» Click here for the background and history of U3A.
DOEL
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewenskwaliteit van ouer mense te verbeter en die behoud van intellektuele kapasiteit te bevorder deur vaardighede te deel deur middel van stimulerende leer en onderrig programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
Op 30 November 2018 is U3A Stilbaai se bevestigde ledetal vir die 2018/19 jaar 259.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETING
Monday, 28 January 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Dr Deon Begemann's talk is "An Introduction to Amateur Astronomy."
Guests and non-members are welcome, admission is free.
MAANDELIKSE VERGADERING
Maandag, 28 Januarie 2019, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Dr Deon Begemann se praatjie is "'n Inleiding tot Amateur Sterrekunde."
Gaste en nie-lede is welkom, toegang is gratis.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
Please not that the programme may be changed at short notice due to unforeseen circumstances.
25 Feb: Mike Steytler will be discussing Malaria and Mosquitoes.
25 Mar: Prof Fanie Olivier's talk is about teaching Afrikaans to Polish students.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Let wel dat die program weens onvoorsiene omstandighede op kort kennisgewing verander mag word.
25 Feb: Mike Steytler bespreek malaria en muskiete.
25 Mar: Prof Fanie Olivier se praatjie: "Poolshoogtes - Suid-Afrikaans in Pole" is oor hoe Poolse studente Afrikaans aanleer.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Past issues of our monthly newsletter are available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
© 2018 U3A Stilbaai