U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

NEW! Pics of "Getting to Know Stilbaai" outings
Foto's van "Leer Stilbaai Ken" uitstappies
NUUT!

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
On 31 October 2018 U3A Stilbaai's confirmed membership for the 2018/19 year is 250.
» Click here for the background and history of U3A.
DOEL
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewenskwaliteit van ouer mense te verbeter en die behoud van intellektuele kapasiteit te bevorder deur vaardighede te deel deur middel van stimulerende leer en onderrig programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
Op 31 Oktober 2018 is U3A Stilbaai se bevestigde ledetal vir die 2018/19 jaar 250.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETING
Monday, 26 November 2018, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Dr Daan Toerien's talk: "Flânerie: Hobby for a Retiree" is about towns and cities and what makes them interesting and important.
Guests and non-members are welcome, admission is free.
MAANDELIKSE VERGADERING
Maandag, 26 November 2018, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Dr Daan Toerien se praatjie "Flâneurskap: Stokperdjie vir 'n Afgetredene" gaan oor dorpe en stede en wat hulle interessant en belangrik maak.
Gaste en nie-lede is welkom, toegang is gratis.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
We are still finalising the first few talks for next year, they will be announced as soon as possible.
28 Jan: Dr Deon Begemann's talk "An Introduction to Amateur Astronomy" will start off the programme for 2019.
» Click here for previous general meeting talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Ons finaliseer nog die eerste aantal praatjies vir volgende jaar, hulle sal so gou moontlik aangekondig word.
28 Jan: Dr Deon Begemann se praatjie "'n Inleiding tot Amateur Sterrekunde" skop ons program af vir 2019.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Past issues of our monthly newsletter are available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
© 2018 U3A Stilbaai