U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
U3A Stilbaai membership on 31 January 2018 is 237 after 21 new members joined at the January monthly meeting.
» Click here for the background and history of U3A.
DOEL
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewenskwaliteit van ouer mense te verbeter en die behoud van intellektuele kapasiteit te bevorder deur vaardighede te deel deur middel van stimulerende leer en onderrig programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
U3A Stilbaai se ledetal op 31 Januarie 2018 is 237 nadat 21 nuwe lede by die Januarie maandelikse vergadering aangesluit het.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.


MONTHLY MEETING
Monday, 26 March 2018, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Pieter and Roelita van Niekerk circumnavigated Australia's coastline in 2012 on a Harley Davidson Ultra Classic they purchased specially for this adventure. After 55 days on the road and nearly 20 000 km they successfully completed the trip. Pieter will be telling us more about the trip and showing some of his wonderful photo's.
Guests and non-members are welcome, admission is free.
MAANDELIKSE VERGADERING
Maandag, 26 Maart 2018, 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
Pieter en Roelita van Niekerk het in 2012 die omtrek van Australië se kuslyn met 'n Harley Davidson Ultra Classic, wat hulle spesiaal vir die avontuur aangekoop het, gery. Na 55 dae op die pad en byna 20 000 km is die rit suksesvol voltooi. Pieter vertel ons meer van hierdie rit en wys hul pragtige foto's.
Gaste en nie-lede is welkom, toegang is gratis.


Stilbaai Bird Club joins U3A
Stilbaai Bird Club decided at a meeting early in March 2017 that the club would disband and become a group of U3A Stilbaai. About half the members of the club are already members of U3A Stilbaai, and we encourage others to join up.
U3A Stilbaai welcomes all the members of the Bird Club as a group of U3A Stilbaai, and wish to ensure you all of our support
» Click here for more about the U3A Stilbaai Bird Group.
 Stilbaai Voëlklub sluit aan by U3A
Stilbaai Voëlklub het vroeg in Maart 2017 besluit dat die klub sal ontbind en 'n groep word van U3A Stilbaai. Ongeveer helfte van die klub se lede is reeds lede van U3A Stilbaai, en ons moedig ander aan om ook aan te sluit.
U3A Stilbaai verwelkom die lede van die Voëlklub as 'n groep van U3A Stilbaai, en wil julle verseker van almal se ondersteuning.
» Kliek hier vir meer oor die U3A Stilbaai Voëlgroep.


JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.
JAGERSBOSCH FONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersbosch Fonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.


PROGRAMME
Monthly Meetings
The programme for the next months is as follows:
30 Apr: Fanie Olivier tells us how he taught Polish students to speak Afrikaans.
28 May: Dr Bool Smuts gives a talk about the leopard research programme of his Landmark Foundation.
25 Jun: Dr Nina du Toit talks about the value of music therapy in the lives of persons with dementia and Alzheimers.
30 Jul: Dr Deborah James discusses indebtedness and its consequences in South Africa.
» Click here for previous general meeting talks.

TED Talks
14 Mar: Underwater Wonders.
» Click here for more about TED Talks.
PROGRAM
Maandelikse Vergaderings
Die program vir die volgende maande is as volg:
30 Apr: Fanie Olivier vertel ons hoe hy Poolse studente leer Afrikaans praat.
28 Mei: Dr Bool Smuts gee 'n praatjie oor die luiperd navorsings program van sy Landmark Foundation.
25 Jun: Dr Nina du Toit praat oor die waarde van muskiekterapie in die lewe van persone met dementia en Alzheimers.
30 Jul: Dr Deborah James praat oor skuld en die gevolge in Suid Afrika.
» Kliek hier vir vorige algemene vergadering praatjies.

TED Praatjies
14 Mar: Onderwater Wondere.
» Kliek hier vir meer oor TED Praatjies.


U3A STILBAAI NEWSLETTER
Past issues of our monthly newsletter are available.
» Click here to to go to the Newsletter page.
U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbrief blad te gaan.

Top
© 2017 U3A Stilbaai