U3A Stilbaai
ASTRONOMIE GROEP ~ ASTRONOMY GROUP

Die groep vergader maandeliks, lede word deur die sameroepers in kennis gestel van vergaderings.
Gaan na die Verskynsels seksie vir items van belang.

Sluit aan by die Astronomie Groep
Slegs lede van U3A mag aan groep aktiwiteite deelneem. As u belangstel en 'n lid van U3A Stilbaai wil word, klik hier vir meer besonderhede.
As u reeds 'n lid is van U3A Stilbaai en by die Groep wil aansluit, kontak die sameroepers van die Groep met u kontak details
Die sameroepers vir die Astronomie Groep is Deon & Ronelle Begemann; kontak hulle vir meer inligting - klik hier.
The group meets monthly, members are notified of meetings by the convenors.
Go to the Phenomena section for items of interest.

Join the Astronomy Group
Only members of U3A may participate in group activities. If you are interested and want to join U3A Stilbaai, click here for more details.
If you are a member of U3A Stilbaai and want to join the Group, contact the convenors with your contact details.
The convenors of the Astronomy Group is Deon & Ronelle Begemann; contact them for more details - click here.

Top
©2021 U3A Stilbaai