U3A Stilbaai
VOËLLYSTE ~ BIRD LISTS

Voëllyste
Kliek op die naam hieronder om die betrokke lys in pdf formaat oop te maak. 'n Lys kan afgelaai en/of uitgedruk word.
Voëllys vir Hessequa se 75 pentades - 30 November 2020.
Gekombineerde voëllys vir 3420_2120 Stilbaai-Wes en 3420_2125 Stilbaai-Oos - 30 November 2020.
C-19 Stilbaai Voëllys: Weke 1-5 (27 Maart-30 April 2020).
C-19 Jongensfontein Voëllys: Weke 1-5 (27 Maart-30 April)
Bird Lists
Click on the name below to open the relevant list in pdf format. A list can be downloaded and/or printed.
Bird List for Hessequa's 75 pentads - 30 November 2020.
Combined bird list for 3420_2120 Stilbaai West and 3420_2125 Stilbaai East - 30 November 2020.
C-19 Stilbaai Bird List: Weeks 1-5 (27 March-30 April 2020).
C-19 Jongensfontein Bird List: Weeks 1-4 (27 March-30 April)

Top
©2020 U3A Stilbaai