U3A Stilbaai
KURSUSSE & UITSTAPPIES ~ COURSES & OUTINGS

Voëlidentifikasie vir Beginners
Aanbieder: Johan van Rooyen
rooyenvanjohan@gmail.com
Selnr: 082 808 5652
Hierdie kursus word drie keer per jaar aangebied vir lede van die U3A en tussen vier en ses persone word per kursus toegelaat. Die kursus word gewoonlik op vyf opeenvolgende Maandae aangebied van 14:00 tot 16:00 en twee praktiese sessies word tussenin ingepas. Datums word egter met die persone wat ingeskryf is gereël om almal te pas.

Die kursusse vir 2019 is reeds volskryf as volg:
Kursus 2019-1 (Afrikaans) – afgehandel.

Kursus 2019-2 (Engels) – Datum: 10, 17, 24 Junie; 1 & 8 Julie.
• Rose Duggan
• Rosanne Zuber
• Eric Kaplan
• Johannes Swart
• Lynda Tavener
• Pat Tavener

Kursus 2019-3 (Afrikaans) – Datum: Later bepaal.
• Nico Groenewald
• Marianne Groenewald
• Jan Bonthuys
• Bitha Bonthuys
• Helena le Roux
• Marian Smit

Kursus 2020-1 (Afrikaans) - Datums later bepaal (Jan/Feb).
• Gerald Gaigher
• Marietjie Strydom
• Linda Bester
• Thys Bester
• Nellie Kotzé
• Koos Kotzé

Kursus 2020-2 (Afrikaans) - Datums later bepaal.
• FX Jurgens
• Marietjie Jurgens
• Christa van der Walt
• Michau Nel
• Lana Nel

Daar is nog net plek op Kursus 3 van 2020 beskikbaar.

Uitstappies
Uitstappies om te help met voëlidentifikasie word gewoonlik een keer per maand gereël.
Die organiseerder is Pieter du Toit:
083 289 6649
028 754 2292
soetpiet2@gmail.com
Kontak vir Pieter om jou naam op die lys te plaas
Bird identification for Beginners
Presenter: Johan van Rooyen
rooyenvanjohan@gmail.com
Cell no: 082 808 5652
This course is presented three times per year for members of the U3A and between four and six persons are accommodated per course. The course is normally presented on five consecutive Mondays from 14:00 to 16:00 and two practical sessions are fit in between. The dates are arranged with the persons attending the course to suit all.

The courses for 2019 is fully subscribed as follows:
Course 2019-1 (Afrikaans) – completed.

Course 2019-2 (English) – Date: 10, 17, 24 June; 1 & 8 July.
• Rose Duggan
• Rosanne Zuber
• Eric Kaplan
• Johannes Swart
• Lynda Tavener
• Pat Tavener

Course 2019-3 (Afrikaans) – Date: To be determined.
• Nico Groenewald
• Marianne Groenewald
• Jan Bonthuys
• Bitha Bonthuys
• Helena le Roux
• Marian Smit

Course 2020-1 (Afrikaans) - Date to be determined (Jan/Feb).
• Gerald Gaigher
• Marietjie Strydom
• Linda Bester
• Thys Bester
• Nellie Kotzé
• Koos Kotzé

Course 2020-2 (Afrikaans) - Date to be determined
• FX Jurgens
• Marietjie Jurgens
• Christa van der Walt
• Michau Nel
• Lana Nel

There are still places on Course 3 of 2020 available.

Outings
Outings to assist with bird identification is normally organised once a month.
The organizer is Pieter du Toit:
083 289 6649
028 754 2292
soetpiet2@gmail.com
 Please contact Pieter to add your name to the list.

Top
©2018-19 U3A Stilbaai