U3A Stilbaai
BYEENKOMSTE ~ EVENTS

Byeenkomste
Die byeenkomste dek gewoonlik die volgende:
Aanbieding oor voëls van Hessequa of ander streke in Suider-Afrika
Vorderingsverslag oor die atlaswerk in Hessequa

Drie byeenkomste word vir 2020 beplan:
Dinsdag 17 Maart 2020
Dinsdag 14 Julie 202
Dinsdag 10 November 2020
Die byeenkomste sal gehou word om 19:00 in Die Waenhuis by Jagersbosch.

Die program vir elke byeenkoms sal uitgestuur word aan al die lede van die Voëlgroep en ook op hierdie bladsy geplaas word wanneer dit gefinaliseer is.
Events
The events usually cover the following:
Presentation about birds of Hessequa or other areas in Southern Africa.
Progress report on atlasing in Hessequa.

Three events are planned for 2020:
Tuesday 17 March 2020
Tuesday 14 July 2020
Tuesday 10 November 2020
Events will take place at 19:00 in Die Waenhuis at Jagersbosch.

The program for each event will be distributed to all members of the Bird Group and will be published on this page when finalised.

Top
©2018-19 U3A Stilbaai