U3A Stilbaai
BYEENKOMSTE ~ EVENTS

Byeenkomste
Die byeenkomste dek gewoonlik die volgende:
Vorderingsverslag oor die atlaswerk in Hessequa
Kort aanbieding oor die wonderwêreld van voëls.
Foto aanbieding oor voëls van Hessequa of ander streke in Suider-Afrika.

Drie byeenkomste word vir 2019 beplan:
Woensdag 27 Februarie 2019 (Afgehandel)
Dinsdag 30 Julie 2019
Dinsdag 29 Oktober 2019
Die byeenkomste sal gehou word om 19:00 in Die Waenhuis by Jagersbosch.

Die program vir elke byeenkoms sal uitgestuur word aan al die lede van die Voëlgroep en ook op hierdie bladsy geplaas word wanneer dit gefinaliseer is.
Events
The events usually cover the following:
Progress report on atlasing in Hessequa.
Short presentation on the wonderful world of birds.
Photo presentation about birds of Hessequa or other areas in Southern Africa.

Three events are planned for 2019:
Wednesday 27 February 2019  (Completed)
Tuesday 30 July 2019
Tuesday 29 October 2019
Events will take place at 19:00 in Die Waenhuis at Jagersbosch.

The program for each event will be distributed to all members of the Bird Group and will be published on this page when finalised.

Top
©2018-19 U3A Stilbaai