U3A Stilbaai
FOTO'S ~ PHOTOS

Kliek op die titel om die foto-album in pdf formaat in 'n aparte venster oop te maak.

C-19 Voëlfoto-albums
Hierdie C-19 albums is foto's wat net in of vanaf u eie tuin in Stilbaai en Jongensfontein geneem is tydens die Vlak 5 inperking vanaf 27 Maart tot 30 April 2020.
Die foto's is gerangskik volgens "Faansie se Voëlgids."
    27 Maart - 30 April 2020
Deel 1: Plonsers, Swemmers, Waadvoëls.
Deel 2: Stappers, Roofvoëls, Slapers, Gunstelinge.
Deel 3: Vlieërs, Hardlopers.
Deel 4: Sitters. 
Deel 5: Suigers.
Deel 6: Saadvreters.
Deel 7a: Foto's met stories 1.
Deel 7b: Foto's met stories 2.
Deel 7c: Foto's met stories 3.
Click on the title to open the photo album in pdf format in a separate window.

C-19 Bird Photo Albums
These C19 albums are photos taken only in or from your own garden in Stilbaai and Jongensfontein during the Level 5 lockdown from 27 March to 30 April 2020.
The photos are arranged according to "Faansie's Bird Book."
    27 March - 30 April 2020
Part 1: Plungers, Swimmers, Waders.
Part 2: Walkers, Raptors, Sleepers, Favourites.
Part 3: Flyers, Runners.
Part 4: Perchers. 
Part 5: Suckers.
Part 6: Seed-eaters.
Part 7a: Photos with stories 1.
Part 7b: Photos with stories 2.
Part 7c: Photos with stories 3.

Top
©2021 U3A Stilbaai