U3A Stilbaai
OPNAMES VIR SABAP2 ~ SURVEYS FOR SABAP2

Suider-Afrikaanse Voëlatalsprojek 2 (SABAP2)
Die Voëlgroep ondersteun die Suider-Afrikaanse Voëlatlasprojek deur die Hessequa gebied gestruktureerd te atlas. Lees meer hieroor in Nuusbrief 1 (in die Nuus afdeling) en in die twee artikels hieronder.
Die atlaswerk word gekoördineer deur Johan van Rooyen en enige persoon wat belangstel om deel te neem kan hom kontak. Klik hier om Johan te kontak.

Artikels oor gestruktueerde atlaswerk in Hessequa.
Klik op titel om artikel oop te maak.
2020-08-20 Coordinating the U3A Stilbaai Bird Group to atlas Hessequa systematically.
Johan van Rooyen.
5th BDI Citizen Scientist Hour.
2020-07-06: Report on the first cycle of seasonal monitoring.
2018-09-12: Moving from mapping to monitoring.
Southern African Bird Atlas Project 2 (SABAP2)
The Bird Group supports the Southern African Bird Atlas Project by atlasing the Hessequa district systematically. Read more about this in Newsletter 1 (in the News section) and in the two articles below.
The atlasing is coordinated by Johan van Rooyen and any persons interested in participating can contact him. Click here to contact Johan.

Articles on systemic atlasing in Hessequa.
Click on title to open article.
2020-08-20 Coordinating the U3A Stilbaai Bird Group to atlas Hessequa systematically.
Johan van Rooyen.
5th BDI Citizen Scientist Hour.
2020-07-06: Report on the first cycle of seasonal monitoring.
2018-09-12: Moving from mapping to monitoring.

Top
©2021 U3A Stilbaai