U3A Stilbaai
COURSES ~ KURSUSSE

U3A STILBAAI COURSES & GROUPS

Courses and group activities are held for smaller groups of members with like-minded interests. These activities are for members of U3A only.

TED Talks
TED Talks are held at 09h30 on the 4th Wednesday of every month in Die Waenhuis. The subject of the discussion is usually introduced by a short video talk by an expert; after the showing the group discusses the subject.
Contact Lawrence at barltrop@vodamail.co.za for more information; there is no limit to numbers attending.
» Click here for the TED Talks programme.

Hiking Group:
Members meet on Fridays for 2-3 hour hikes in Stilbaai and Jongensfontein area, and even at Riversdale. It’s a lovely way to exercise and enjoy good company of the other members.
Andre and Hanlie Bezuidenhout are now co-ordinating this group, please contact Andre at andre@andrebez.co.za.

Strolling Group:
The strolling group is for members who prefer a more casual and gentle walking experience. The group walks every Friday morning.
Debra Barltrop organises the group and can be contacted on barltropd@gmail.com.

Bird Identification Group for Beginners:
A 4-week course held one afternoon a week for 2 hours.
Contact Johan van Rooyen at rooyenvanjohan@gmail.com.

Stilbaai & surrounds Historic Houses tour:
This popular tour will be expanded to include other areas and offered again in 2018

Photography Group:
A photography group has been established; please contact Lawrence Barltrop at barltrop@vodamail.co.za if you are interested in joining.

Share Group:
The share group is holding regular meetings sharing ideas on the share market. Contact Christo Prins at christoprins208@gmail.com if you want to join them.

Neuro-Science Group:
Stefan Pretorius has formed a group interested in neuro-science discussions; if you are interested, please contact Stefan at stefanpretorius877@gmail.com.
U3A STILBAAI KURSUSSE & GROEPE

Kursusse en groep aktiwiteite word gereël vir kleiner groepe lede met gemeenskaplike belange. Hierdie aktiwiteite is alleenlik vir lede van U3A.

TED Praatjies
TED Praatjies word om 09h30 op die vierde Woensdag van elke maand in Die Waenhuis aangebied. Die onderwerp van die bespreking word ingelei deur 'n kort video praatjie van 'n kundige; na die vertoning bespreek die groep die onderwerp.
Kontak Lawrence by barltrop@vodamail.co.za vir meer inligting; daar is geen beperking op bywonings getalle nie.
» Kliek hier vir die TED Praatjies program.

Stapgroep:
Lede kom Vrydae bymekaar vir 2-3 uur stappe in Stilbaai en Jongensfontein omgewing, en selfs by Riversdal. Uitstekende oefening, en ook om die geselskap van ander lede te geniet.
Andre en Hanlie Bezuidenhout koördineer nou hierdie group, kontak asseblief vir Andre by andre@andrebez.co.za.

Wandelgroep:
Die wandelgroep is vir lede wat 'n meer rustige en stadiger stap ondervinding verkies. Die groep stap elke Vrydag oggend.
Debra Barltrop organiseer die groep en kan gekontak word by barltropd@gmail.com.

Voël Identifikasie vir Beginners:
Die 4-week kursus word een middag 'n week vir 2 ure gehou.
Kontak Johan van Rooyen by rooyenvanjohan@gmail.com.

Stilbaai & omgewing Historiese Huise toer:
Hierdie populêre toer word uitgebrei om ander areas in te sluit en sal weer in 2018 aangebied word

Fotografie groep:
'n Fotografie groep is gestig; kontak asseblief vir Lawrence Barltrop by barltrop@vodamail.co.za as u belang stel.

Aandele groep:
Die aandele groep hou gereeld vergderings waar idees oor die aandelemark uitgeruil word. Kontak Christo Prins by christoprins208@gmail.com indien u by hulle wil aansluit.

Neuro-wetenskap groep:
Stefan Pretorius het 'n groep wat belangstel in besprekings oor neuro-wetenskap gevorm; as u belangstel kontak Stefan by stefanpretorius877@gmail.com.

Top
© 2017 U3A Stilbaai