U3A Stilbaai
COURSES ~ KURSUSSE

U3A STILBAAI COURSES & GROUPS

Courses and group activities are held for smaller groups of members with like-minded interests. These activities are for members of U3A only.

Hiking Group:
Members meet on Fridays for 2-3 hour hikes in Stilbaai and Jongensfontein area, and even at Riversdale. It’s a lovely way to exercise and enjoy good company of the other members.
Andre and Hanlie Bezuidenhout are now co-ordinating this group, please contact Andre at andre@andrebez.co.za.

Strolling Group:
The strolling group is for members who prefer a more casual and gentle walking experience. The group walks every Friday morning.
Debra Barltrop organises the group and can be contacted on barltropd@gmail.com.

Bird Identification Group for Beginners:
A 4-week course held one afternoon a week for 2 hours.
Contact Johan van Rooyen at rooyenvanjohan@gmail.com.

Stilbaai & surrounds Historic Houses tour:
This popular tour will be expanded to include other areas and offered again in 2018

Photography Group:
A photography group has been established; please contact Lawrence Barltrop at barltrop@vodamail.co.za if you are interested in joining.

Share Group:
The share group is holding regular meetings sharing ideas on the share market. Contact Christo Prins at christoprins208@gmail.com if you want to join them.

Neuro-Science Group:
Stefan Pretorius has formed a group interested in neuro-science discussions; if you are interested, please contact Stefan at stefanpretorius877@gmail.com.
U3A STILBAAI KURSUSSE & GROEPE

Kursusse en groep aktiwiteite word gereël vir kleiner groepe lede met gemeenskaplike belange. Hierdie aktiwiteite is alleenlik vir lede van U3A.

Stapgroep:
Lede kom Vrydae bymekaar vir 2-3 uur stappe in Stilbaai en Jongensfontein omgewing, en selfs by Riversdal. Uitstekende oefening, en ook om die geselskap van ander lede te geniet.
Andre en Hanlie Bezuidenhout koördineer nou hierdie group, kontak asseblief vir Andre by andre@andrebez.co.za.

Wandelgroep:
Die wandelgroep is vir lede wat 'n meer rustige en stadiger stap ondervinding verkies. Die groep stap elke Vrydag oggend.
Debra Barltrop organiseer die groep en kan gekontak word by barltropd@gmail.com.

Voël Identifikasie vir Beginners:
Die 4-week kursus word een middag 'n week vir 2 ure gehou.
Kontak Johan van Rooyen by rooyenvanjohan@gmail.com.

Stilbaai & omgewing Historiese Huise toer:
Hierdie populêre toer word uitgebrei om ander areas in te sluit en sal weer in 2018 aangebied word

Fotografie groep:
'n Fotografie groep is gestig; kontak asseblief vir Lawrence Barltrop by barltrop@vodamail.co.za as u belang stel.

Aandele groep:
Die aandele groep hou gereeld vergderings waar idees oor die aandelemark uitgeruil word. Kontak Christo Prins by christoprins208@gmail.com indien u by hulle wil aansluit.

Neuro-wetenskap groep:
Stefan Pretorius het 'n groep wat belangstel in besprekings oor neuro-wetenskap gevorm; as u belangstel kontak Stefan by stefanpretorius877@gmail.com.

Top
© 2017 U3A Stilbaai