U3A Stilbaai
GROUP ACTIVITIES ~ GROEP AKTIWITEITE

Some Group activities will be resuming in October 2020 under strict conditions.
Group activities are held for smaller groups of members with like-minded interests. These activities are for members of U3A only.

Hiking Group & Walking Group:
The hiking group meet on Fridays for 2-3 hour hikes. It’s a lovely way to exercise and enjoy good company of other members.
Nico Steenekamp is co-ordinator of these groups, please contact her at nico.steenekamp@gmail.com.

Bird Group
In 2017 the Stilbaai Bird Club decided to disband and become a group of U3A Stilbaai.
» Click here to read more about the Bird Group.

Photography Group:
The Photography group meets the second Monday of every month at 18h00 in Die Waenhuis; please contact Lawrence Barltrop at barltrop@telkomsa.net for details.
»  Click here to go to the Photography section.

Share Group:
The share group is holding regular meetings sharing ideas on the share market. Contact Christo Prins at christoprins208@gmail.com if you want to join them.

Neuroscience Group:
The neuroscience group meets the third Wednesday of every month at 14h15 in Die Waenhuis; if you are interested, please contact Jenni at jennisharkey@gmail.com.
» Click here to go to Neuroscience Group section.

Astronomy Group:
If you are interested in astronomy, join the astronomy group. Contact Deon at begemannd@gmail.com to be kept informed of planned activities.
» Click here for more about the Astronomy Group.
Sommige Groep aktiwiteite sal in Oktober 2020 onder streng voorwaardes hervat.
Groep aktiwiteite is vir kleiner groepe lede met gemeenskaplike belange. Hierdie aktiwiteite is slegs vir lede van U3A.

Stapgroepe:
Die stapgroep kom Vrydae bymekaar vir 2-3 uur stappe. Uitstekende oefening, en ook om die geselskap van ander lede te geniet.
Nico Steenekamp is die sameroeper van hierdie groepe, kontak haar by nico.steenekamp@gmail.com.

Voëlgroep
In 2017 het die Stilbaai Voëlklub besluit om te ontbind en 'n groep van U3A Stilbaai te word.
» Klik hier om meer oor die Voëlgroep te lees.

Fotografie groep:
Die Fotografie groep vergader die tweede Maandag van elke maand om 18h00 in Die Waenhuis; kontak asseblief vir Lawrence Barltrop by barltrop@telkomsa.net vir meer inligting.
» Klik hier om na die Fotografie seksie te gaan.

Aandele groep:
Die aandele groep hou gereeld vergderings waar idees oor die aandelemark uitgeruil word. Kontak Christo Prins by christoprins208@gmail.com indien u by hulle wil aansluit.

Neuro-wetenskap groep:
Die neurowetenskap groep vergader die derde Woensdag van elke maand om 14h15 in Die Waenhuis; as u belangstel kontak Jenni by jennisharkey@gmail.com.
» Klik hier om na die Neurowetenskap Groep seksie te gaan.

Astronomie groep:
As u belang stel in sterrekunde, sluit aan by die astronomie groep. Kontak Deon by begemannd@gmail.com om ingelig te bly van beplande aktiwiteite.
» Klik hier vir meer oor die Astronomie Groep.

Top
© 2020 U3A Stilbaai