U3A Stilbaai
MONTHLY TALKS ~ MAANDELIKSE LESINGS

A monthly talk is presented on the last Monday of each month in Die Waenhuis, Jagersbosch, at 09h30. The talks cover a wide range of subjects, and is presented by experts or by people with experience of the subject.
The programme for talks is listed at the bottom of the home page - click here and scroll down on home page.
Guests and visitors are welcome to attend these talks.

VIDEOS OR SLIDE SHOWS OF TALKS
Philately and the 2020 Postal Project.  Karel Nel.
[26 April 2021]  Click on the title above to open slides.
The Stilbaai Midge.   Dr Deon Begemann.
[26 October 2020] Click on the title above to download the file, open the download file and the show will start.
Land Registration and Land Reform.   Gustav Radloff.
  [26 August 2019]. Click on the title above to download an updated 2020 version of the talk; it is a pdf file.
The Gouriqua Reactor that was never built.   Karel Nel.
[24 June 2019] Click on title below to start video.
  Part 1: Introduction and context in the USA
  Part 2: Context in the rest of the world and SA
  Part 3: Background - Nuclear physics and reactor engineering
  Part 4: Background - Reactor safety
  Part 5: The Gouriqua reactor and aftermath of the project
  Part 6: Additional material

PREVIOUS TALKS
A list and brief summary of previous talks is available - click here to view the list.
'n Maandelikse lesing word op die laaste Maandag van elke maand in Die Waenhuis, Jagersbosch, om 09h30 aangebied. Die lesings dek a wye reeks onderwerpe, en word aangebied deur kundiges of mense met ondervinding van die onderwerp.
Die program vir lesings is gelys onder aan die tuisblad - klik hier en rol dan af op die tuisblad.
Gaste en besoekers is welkom by hierdie lesings.

VIDEOS OF SKYFIEVERTONINGS VAN LESINGS
Filatelie en die 2020 Posprojek.  Karel Nel.
[26 April 2021] Klik op die titel hierbo om skyfies oop te maak.
Die Stilbaai Muggie.    Dr Deon Begemann.
[26 Oktober 2020] Klik op die titel hierbo om die lêer af te laai, maak die "download" lêer oop en die vertoning sal begin.
Grondregistrasie en Grondhervorming.  Gustav Radloff.
  [26 Augustus 2019]. Klik op die titel hierbo om 'n opdateerde weergawe (2020) van die lesing af te laai; dit is 'n pdf lêer.
Die Gouriqua Reaktor wat nooit gebou is nie.     Karel Nel.
[24 Junie 2019] Klik op titel hieronder om video te begin.
  Deel 1: Inleiding en die konteks in die VSA
  Deel 2: Konteks in die res van die wereld en SA
  Deel 3: Agtergrond - Kernfisika en reaktor ingenieurswese
  Deel 4: Agtergrond- Reaktorveiligheid
  Deel 5: Die Gouriqua reaktor en die afloop van die projek
  Deel 6: Addisionele materiaal

VORIGE LESINGS
'n Lys en kort opsomming van vorige lesings is beskikbaar - klik hier vir die lys.

Top
© 2020 U3A Stilbaai