U3A Stilbaai
MONTHLY TALKS ~ MAANDELIKSE LESINGS

A monthly talk is presented on the last Monday of each month in Die Waenhuis, Jagersbosch, at 09h30. The talks cover a wide range of subjects, and is presented by experts or by people with experience of the subject.
The programme for talks is listed at the bottom of the home page - click here and scroll down on home page.
Guests and visitors are welcome to attend these talks.

VIDEOS OR SLIDE SHOWS OF TALKS
The Stilbaai Midge.   Dr Deon Begemann.
[26 October 2020] Click on the title above to download the file, open the download file and the show will start.
Land Registration and Land Reform.   Gustav Radloff.
  [26 August 2019]. Click on the title above to download an updated 2020 version of the talk; it is a pdf file.
The Gouriqua Reactor that was never built.   Karel Nel.
[24 June 2019] Click on title below to start video.
  Part 1: Introduction and context in the USA
  Part 2: Context in the rest of the world and SA
  Part 3: Background - Nuclear physics and reactor engineering
  Part 4: Background - Reactor safety
  Part 5: The Gouriqua reactor and aftermath of the project
  Part 6: Additional material

PREVIOUS TALKS
A list and brief summary of previous talks is available - click here to view the list.
'n Maandelikse lesing word op die laaste Maandag van elke maand in Die Waenhuis, Jagersbosch, om 09h30 aangebied. Die lesings dek a wye reeks onderwerpe, en word aangebied deur kundiges of mense met ondervinding van die onderwerp.
Die program vir lesings is gelys onder aan die tuisblad - klik hier en rol dan af op die tuisblad.
Gaste en besoekers is welkom by hierdie lesings.

VIDEOS OF SKYFIEVERTONINGS VAN LESINGS
Die Stilbaai Muggie.    Dr Deon Begemann.
[26 Oktober 2020] Klik op die titel hierbo om die lêer af te laai, maak die "download" lêer oop en die vertoning sal begin.
Grondregistrasie en Grondhervorming.  Gustav Radloff.
  [26 Augustus 2019]. Klik op die titel hierbo om 'n opdateerde weergawe (2020) van die lesing af te laai; dit is 'n pdf lêer.
Die Gouriqua Reaktor wat nooit gebou is nie.     Karel Nel.
[24 Junie 2019] Klik op titel hieronder om video te begin.
  Deel 1: Inleiding en die konteks in die VSA
  Deel 2: Konteks in die res van die wereld en SA
  Deel 3: Agtergrond - Kernfisika en reaktor ingenieurswese
  Deel 4: Agtergrond- Reaktorveiligheid
  Deel 5: Die Gouriqua reaktor en die afloop van die projek
  Deel 6: Addisionele materiaal

VORIGE LESINGS
'n Lys en kort opsomming van vorige lesings is beskikbaar - klik hier vir die lys.

Top
© 2020 U3A Stilbaai