U3A Stilbaai
 PHOTOGRAPHY GROUP ~ FOTOGRAFIE GROEP

Due to the Covid-19 lockdown and preventative measures, meetings of the Photography Group is temporarily suspended. But the convenors still distributes interesting information to members of the group.
The group invites members of U3A to submit photos taken during the Covid-19 lockdown period - go to the Photo Albums section for more details.

Join the Photography Group
Only members of U3A may participate in group activities. If you are interested and want to join U3A Stilbaai, click here for more details.
If you are a member of U3A Stilbaai and want to join the Group, contact the convenor with your contact details.
The convenor of the Photography Group is Lawrence Barltrop.
Weens die Covid-19 inperking en voorsorgmaatreëls, is byeenkomste van die Fotografie Groep tydelik opgehef. Maar die sameroepers versprei nog interessante inligting aan lede van die groep.
Die groep nooi lede van U3A uit om foto's wat gedurende die Covid-19 inperkings geneem is, in te dien - gaan na die Foto- Albums seksie vir meer inligting.

Sluit aan by die Fotografie Groep
Slegs lede van U3A mag aan groep aktiwiteite deelneem. As u belangstel en 'n lid van U3A Stilbaai wil word, klik hier vir meer besonderhede.
As u 'n lid is van U3A Stilbaai en by die Groep wil aansluit, kontak die sameroeper van die Groep met u kontak details.
Die sameroeper vir die Fotografie Groep is Lawrence Barktrop.

Top
©2020 U3A Stilbaai