U3A Stilbaai
 PHOTOGRAPHY GROUP ~ FOTOGRAFIE GROEP

The group was formed to help members improve their photography; here you will receive expert advice on all facets of photography.

Join the Photography Group
Only members of U3A may participate in group activities. If you are interested and want to join U3A Stilbaai, click here for more details.
If you are a member of U3A Stilbaai and want to join the Group, contact the convenor with your contact details.
The convenor of the Photography Group is Richard Webb.

Photo Albums
» Click here to view the Group's photo albums.
Die groep is gestig om lede te help om hul fotografie te verbeter; hier sal julle kundige advies kry oor alle fasette van fotografie.

Sluit aan by die Fotografie Groep
Slegs lede van U3A mag aan groep aktiwiteite deelneem. As u belangstel en 'n lid van U3A Stilbaai wil word, klik hier vir meer besonderhede.
As u 'n lid is van U3A Stilbaai en by die Groep wil aansluit, kontak die sameroeper van die Groep met u kontak details.
Die sameroeper vir die Fotografie Groep is Richard Webb.

Foto-Albums
» Klik hier om die groep se foto-albums to besigtig.

Top
©2020 U3A Stilbaai