U3A Stilbaai
TED TALKS ~ TED PRAATJIES

MONTHLY TED TALK
 
 
TED Talks are temporarily suspended; we will notify members when they are resumed.
MAANDELIKSE TED PRAATJIE
 
 
TED Praatjies is tydelik opgeskort; ons sal lede in kennis stel wanneer hulle weer begin.


PREVIOUS TED TALKS
14 Mar 2018 "Underwater Wonders"
David Gallo's "Underwater Astonishments" shows footage marine animals colour-shifting, camouUnderwater Wondersflaging, and lighting up the dark depths.
David Gruber discusses the undersea world of bio-luminescence and bioflourescence; showing a new range of sea creatures just a few meters below the waves. The talk describes how these light-up animals could illuminate a new understanding of our own brains.
14 Feb 2018 "What is U3A?". A video of U3A activities in various U3A's in the United Kingdom. The variety of activities show the range of expertise and knowledge available in their communities, very much like the situation here in Stilbaai.
25 Oct 2017 "Economic growth has stalled. Let’s fix it." Presented by Dambisa Moyo, an international economist who analyses the macro-economy and global affairs.
(Facilitated by Max Döckel)
27 Sep 2017: "How trees talk to each other" by ecologist Suzanne Simard; "Humble plants that hide surprising secrets" by Ameenah Gurib-Fakim, biologist and President of Mauritius; and "The beautiful tricks of flowers" by Jonathan Drori.
(Facilitated by Stefan Pretorius)
23 Aug 2017: "The case for optimism on climate change" by Al Gore; with discussion on climate change in Hessequa.
(Facilitated by Niel van Wyk)
26 Jul 2017: "Challenge Yourself" with a TED Talk by Lotfi Merabet entitled “Blindness is just another way of seeing”.
(Facilitated by Leon van Wyk)
28 Jun 2017: Empowered by Emotional Systems (Emotional Intelligence)
(Facilitated by Jenni Sharkey)
24 May 2017: The Origins of Feelings: Neuro Science provides Insights
(Facilitated by Jenni Sharkey)
26 Apr 2017: Bad Medicine & Bad Pharma
(Facilitated by Stefan Pretorius)
22 Mar 2017: Love and Infidelity.
(Facilitated by Janet Stonier)
22 Feb 2017: Are you Extra- or Introverted? So what?
(Facilitated by Janet Stonier)
25 Jan 2017: Lying and creativity; and how wrong you can be!
(Facilitated by Janet Stonier)
VORIGE TED PRAATJIES
14 Mar 2018 "Onderwater Wondere"
David Gallo se "Underwater Astonishments" wys seediere met kleure wat verander, kamoufleer, en die dieptes met neon vertonings verlig.
David Gruber bespreek die ondersee wêreld van bio-liggewing en bio-flourersensie; hy vertoon 'n nuwe reeks van seediere net 'n paar meter onder die branders. Die praatjie beskryf ook hoe hierdie diere met beligting ons beter laat begryp van hoe ons eie brein werk.
14 Feb 2018 "Wat is U3A?". 'n Video oor U3A aktiwiteite in verskeie U3A's in die Verenigde Koningkryk. Die verskeidenhied van aktiwiteite wys die omvang van die vaardighede en kundigheid beskikbaar in hul gemeenskappe, baie soos die situasie hier in Stilbaai.
25 Okt 2017 "Economic growth has stalled. Let’s fix it." Aangebied deur Dambisa Moyo, 'n internasionale ekonoom wat die makro ekonomie en wêreld gebeure analiseer.
(Fasiliteer deur Max Döckel)
27 Sep 2017: "How trees talk to each other" deur ekoloog Suzanne Simard; "Humble plants that hide surprising secrets" deur Ameenah Gurib-Fakim, bioloog en President van Mauritius; en "The beautiful tricks of flowers" deur Jonathan Drori.
(Fasiliteer deur Stefan Pretorius)
23 Aug 2017: "The case for optimism on climate change" deur Al Gore; met bespreking oor klimaatsverandering in Hessequa.
(Fasiliteer deur Niel van Wyk)
26 Jul 2017: "Daag jouself uit" met 'n TED praatjie deur Lotfi Merabet met die titel "Blindness is just another way of seeing".
(Fasiliteer deur Leon van Wyk)
28 Jun 2017: "Empowered by Emotional Systems (Emotional Intelligence)"
(Fasiliteer deur Jenni Sharkey)
24 Mei 2017:  "The Origins of Feelings: Neuro Science provides Insights"
(Fasiliteer deur Jenni Sharkey)
26 Apr 2017: "Bad Medicine & Bad Pharma"
(Fasiliteer deur Stefan Pretorius)
22 Mar 2017: Liefde en Ontroue.
(Fasiliteer deur Janet Stonier)
22 Feb 2017: Is u ‘n Ekstrovert of Introvert? Wat maak dit saak?
(Fasiliteer deur Janet Stonier)
25 Jan 2017: Leuens en kreatiwiteit; en jy kan verkeerd wees al dink jy jy is reg!
(Fasiliteer deur Janet Stonier)


TED is a non-partisan non-profit organisation devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful talks. TED began in 1984 as a conference where Technology, Entertainment and Design converged, and today covers almost all topics — from science to business to global issues. More information on www.ted.com.

We show a YouTube clip of a talk by an expert in the particular field; the group then holds a wide-ranging discussion of the subject.
Contact Lawrence at barltrop@vodamail.co.za
TED is ‘n onpartydige beweging sonder winsmotief wat daarop gestel is om idees te versprei, gewoonlik in die vorm van kort, kragtige praatjies. TED het in 1984 begin as ‘n konferensie waar Tegnologie, die Vermaakliksheidbedryf en Ontwerp (“Technology, Entertainment & Design”) vergader het; vandag dek dit alle vakgebiede – van wetenskap tot sake aangeleenthede tot wêrelds-kwessies. Kry meer inlgting by www.ted.com.

Ons wys 'n YouTube praatjie deur 'n kundige van die onderwerp; die groep bespreek dan die onderwerp breedvoerig.
Kontak Lawrence by barltrop@vodamail.co.za.

Top
© 2018 U3A Stilbaai