U3A Stilbaai
TED TALKS ~ TED PRAATJIES

MONTHLY TED TALK
Wednesday 27 September 2017 @ 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
"How trees talk to each other" by Suzanne Simard.
"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery – trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.
MAANDELIKSE TED PRAATJIE
Woensdag 27 September 2017 @ 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
"Hoe bome met mekaar praat" deur Suzanne Simard.
“’n Woud is veel meer as wat jy sien,” sê ekoloog Suzanne Simard. Haar 30 jaar navorsing in Kanadese woude het gelei tot ‘n verstommende ontdekking – bome praat, dikwels en oor groot afstande. Leer meer van die harmonieuse dog komplekse sosiale lewe van bome en bekyk die natuulike wêreld uit nuwe oë.


PREVIOUS TED TALKS
23 Aug 2017: "The case for optimism on climate change" by Al Gore; with discussion on climate change in Hessequa.
(Facilitated by Niel van Wyk)
26 Jul 2017: "Challenge Yourself" with a TED Talk by Lotfi Merabet entitled “Blindness is just another way of seeing”.
(Facilitated by Leon van Wyk)
28 Jun 2017: Empowered by Emotional Systems (Emotional Intelligence)
(Facilitated by Jenni Sharkey)
24 May 2017: The Origins of Feelings: Neuro Science provides Insights
(Facilitated by Jenni Sharkey)
26 Apr 2017: Bad Medicine & Bad Pharma
(Facilitated by Stefan Pretorius)
22 Mar 2017: Love and Infidelity.
(Facilitated by Janet Stonier)
22 Feb 2017: Are you Extra- or Introverted? So what?
(Facilitated by Janet Stonier)
25 Jan 2017: Lying and creativity; and how wrong you can be!
(Facilitated by Janet Stonier)
VORIGE TED PRAATJIES
23 Aug 2017: "The case for optimism on climate change" deur Al Gore; met bespreking oor klimaatsverandering in Hessequa.
(Fasiliteer deur Niel van Wyk)
26 Jul 2017: "Daag jouself uit" met 'n TED praatjie deur Lotfi Merabet met die titel "Blindness is just another way of seeing".
(Fasiliteer deur Leon van Wyk)
28 Jun 2017: "Empowered by Emotional Systems (Emotional Intelligence)"
(Fasiliteer deur Jenni Sharkey)
24 Mei 2017:  "The Origins of Feelings: Neuro Science provides Insights"
(Fasiliteer deur Jenni Sharkey)
26 Apr 2017: "Bad Medicine & Bad Pharma"
(Fasiliteer deur Stefan Pretorius)
22 Mar 2017: Liefde en Ontroue.
(Fasiliteer deur Janet Stonier)
22 Feb 2017: Is u ‘n Ekstrovert of Introvert? Wat maak dit saak?
(Fasiliteer deur Janet Stonier)
25 Jan 2017: Leuens en kreatiwiteit; en jy kan verkeerd wees al dink jy jy is reg!
(Fasiliteer deur Janet Stonier)


TED is a non-partisan non-profit organisation devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful talks. TED began in 1984 as a conference where Technology, Entertainment and Design converged, and today covers almost all topics — from science to business to global issues. More information on www.ted.com.

We show a YouTube clip of a talk by an expert in the particular field; the group then holds a wide-ranging discussion of the subject.
Contact Lawrence at barltrop@vodamail.co.za
TED is ‘n onpartydige beweging sonder winsmotief wat daarop gestel is om idees te versprei, gewoonlik in die vorm van kort, kragtige praatjies. TED het in 1984 begin as ‘n konferensie waar Tegnologie, die Vermaakliksheidbedryf en Ontwerp (“Technology, Entertainment & Design”) vergader het; vandag dek dit alle vakgebiede – van wetenskap tot sake aangeleenthede tot wêrelds-kwessies. Kry meer inlgting by www.ted.com.

Ons wys 'n YouTube praatjie deur 'n kundige van die onderwerp; die groep bespreek dan die onderwerp breedvoerig.
Kontak Lawrence by barltrop@vodamail.co.za.

Top
© 2017 U3A Stilbaai