U3A Stilbaai
TED TALKS ~ TED PRAATJIES

MONTHLY TED TALK
Wednesday 25 October 2017 @ 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
"Economic growth has stalled. Let’s fix it."
by Dambisa Moyo.
Economic growth is the defining challenge of our time; without it, political and social instability rises, human progress stagnates and societies grow dimmer. But, says economist Dambisa Moyo, dogmatic capitalism isn't creating the growth we need. As she shows, in both state-sponsored and market-driven models, capitalism is failing to solve social ills, fostering corruption and creating income inequality. Moyo surveys the current economic landscape and suggests that we have to start thinking about capitalism as a spectrum so we can blend the best of different models together to foster growth.
MAANDELIKSE TED PRAATJIE
Woensdag 25 Oktober 2017 @ 09h30.
Die Waenhuis, Jagersbosch.
"Economic growth has stalled. Let’s fix it."
deur Dambisa Moyo.
Ekonomiese groei is die definerende uitdaging van ons tyd; sonder dit sal politieke en sosiale onbestendigheid styg, menslike vooruitgang stagneer en gemeenskappe verdof. Maar, sê ekonoom Dambisa Moyo, dogmatiese kapitalisme skep nie die groei wat nodig is nie. Sy wys dat in beide staat-ondersteunde en mark-gedrewe modelle, kapitalisme faal om maatskaplike probleme op te los, dit moedig korrupsie aan en skep inkomste ongelykhede. Moyo ondersoek die huidige ekonomiese landskap en stel voor dat ons moet begin dink aan kapitalisme as 'n spektrum sodat die beste van verskillende modelle saamgesnoer kan word om groei te bevorder.


PREVIOUS TED TALKS
27 Sep 2017: "How trees talk to each other" by ecologist Suzanne Simard; "Humble plants that hide surprising secrets" by Ameenah Gurib-Fakim, biologist and President of Mauritius; and "The beautiful tricks of flowers" by Jonathan Drori.
(Facilitated by Stefan Pretorius)
23 Aug 2017: "The case for optimism on climate change" by Al Gore; with discussion on climate change in Hessequa.
(Facilitated by Niel van Wyk)
26 Jul 2017: "Challenge Yourself" with a TED Talk by Lotfi Merabet entitled “Blindness is just another way of seeing”.
(Facilitated by Leon van Wyk)
28 Jun 2017: Empowered by Emotional Systems (Emotional Intelligence)
(Facilitated by Jenni Sharkey)
24 May 2017: The Origins of Feelings: Neuro Science provides Insights
(Facilitated by Jenni Sharkey)
26 Apr 2017: Bad Medicine & Bad Pharma
(Facilitated by Stefan Pretorius)
22 Mar 2017: Love and Infidelity.
(Facilitated by Janet Stonier)
22 Feb 2017: Are you Extra- or Introverted? So what?
(Facilitated by Janet Stonier)
25 Jan 2017: Lying and creativity; and how wrong you can be!
(Facilitated by Janet Stonier)
VORIGE TED PRAATJIES
27 Sep 2017: "How trees talk to each other" deur ekoloog Suzanne Simard; "Humble plants that hide surprising secrets" deur Ameenah Gurib-Fakim, bioloog en President van Mauritius; en "The beautiful tricks of flowers" deur Jonathan Drori.
(Fasiliteer deur Stefan Pretorius)
23 Aug 2017: "The case for optimism on climate change" deur Al Gore; met bespreking oor klimaatsverandering in Hessequa.
(Fasiliteer deur Niel van Wyk)
26 Jul 2017: "Daag jouself uit" met 'n TED praatjie deur Lotfi Merabet met die titel "Blindness is just another way of seeing".
(Fasiliteer deur Leon van Wyk)
28 Jun 2017: "Empowered by Emotional Systems (Emotional Intelligence)"
(Fasiliteer deur Jenni Sharkey)
24 Mei 2017:  "The Origins of Feelings: Neuro Science provides Insights"
(Fasiliteer deur Jenni Sharkey)
26 Apr 2017: "Bad Medicine & Bad Pharma"
(Fasiliteer deur Stefan Pretorius)
22 Mar 2017: Liefde en Ontroue.
(Fasiliteer deur Janet Stonier)
22 Feb 2017: Is u ‘n Ekstrovert of Introvert? Wat maak dit saak?
(Fasiliteer deur Janet Stonier)
25 Jan 2017: Leuens en kreatiwiteit; en jy kan verkeerd wees al dink jy jy is reg!
(Fasiliteer deur Janet Stonier)


TED is a non-partisan non-profit organisation devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful talks. TED began in 1984 as a conference where Technology, Entertainment and Design converged, and today covers almost all topics — from science to business to global issues. More information on www.ted.com.

We show a YouTube clip of a talk by an expert in the particular field; the group then holds a wide-ranging discussion of the subject.
Contact Lawrence at barltrop@vodamail.co.za
TED is ‘n onpartydige beweging sonder winsmotief wat daarop gestel is om idees te versprei, gewoonlik in die vorm van kort, kragtige praatjies. TED het in 1984 begin as ‘n konferensie waar Tegnologie, die Vermaakliksheidbedryf en Ontwerp (“Technology, Entertainment & Design”) vergader het; vandag dek dit alle vakgebiede – van wetenskap tot sake aangeleenthede tot wêrelds-kwessies. Kry meer inlgting by www.ted.com.

Ons wys 'n YouTube praatjie deur 'n kundige van die onderwerp; die groep bespreek dan die onderwerp breedvoerig.
Kontak Lawrence by barltrop@vodamail.co.za.

Top
© 2017 U3A Stilbaai