U3A Stilbaai
 PHOTOGRAPHY GROUP ~ FOTOGRAFIEGROEP

The group was formed to help members improve their photography; here you will receive expert advice on all facets of photography.

Join the Photography Group
Members of U3A are welcome to participate in group activities. Non-members may attend these activities at the group leader's discretion. If you are interested and would like to join U3A Stilbaai, click here for more details.
If you are a member of U3A Stilbaai and would like to join the Group, contact the convenor with your contact details.
The convenor of the Photography Group is Richard Webb.

Photo Albums
Photographs of some of the members of the group are displayed in the Photo Album section.
» Click here to view the Photo Albums
Die groep is gestig om lede te help om hul fotografie te verbeter; hier sal julle kundige advies kry oor alle fasette van fotografie.

Sluit aan by die Fotografie Groep
Lede van U3A is welkom om aan groepaktiwiteite deel te neem. Nie-lede kan ook (met diskresie van die groepleier) hierdie geleenthede bywoon. As u belangstel om 'n lid van U3A Stilbaai te word, klik hier vir meer besonderhede.
As u reeds 'n lid is van U3A Stilbaai en by die Groep wil aansluit, kontak die sameroeper van die Groep met u kontakbesonderhede.
Die sameroeper vir die Fotografiegroep is Richard Webb.

Foto-albums
Fotos van sommige vn die lede van die groep word vertoon in die Foto-albums seksie.
» Klik hier om die Foto-albums te sien.

Top
©2023 U3A Stilbaai