U3A Stilbaai
 STAPGROEP ~ HIKING GROUP

Die stapgroep bied 'n geleentheid vir ouer mense om liggaamlik gesond en fiks te bly, en ook om sosiaal saam te verkeer. Die groep stap gewoonlik elke Vrydag oggend, lede van die groep word per WhatsApp ingelig van staproetes, ens.

Sluit aan by die Stapgroep
Slegs lede van U3A mag aan groep aktiwiteite deelneem. As u belangstel en 'n lid van U3A Stilbaai wil word, klik hier vir meer besonderhede.
As u 'n lid is van U3A Stilbaai en by die Groep wil aansluit, kontak die sameroeper met u kontak details. Die sameroeper is Karl-Heinz Niemand.
» Klik hier om hom te kontak - karl-heinz@wispernet.co.za.

Foto-Albums
» Klik hier om die groep se foto-albums to besigtig.
The hiking group offers an opportunity for older people to keep physically healthy and fit, and also to socialize with other members. The group walks on Friday mornings, members are informed by WhatsApp about routes, etc.

Join the Hiking Group
Only members of U3A may participate in group activities. If you are interested and want to join U3A Stilbaai, click here for more details.
If you are a member of U3A Stilbaai and want to join the Group, contact the convenor with your contact details. The convenor is Karl-Heinz Niemand
» Click here to contact him - karl-heinz@wispernet.co.za.

PHoto Albums
» Click here to view the Group's photo albums.

Top
©2021 U3A Stilbaai